Elektrimõõtmised

AS Rantell mõõtelabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud erialaselt pädeva mõõtjana nr. E192 alates 19.04.2010.a.

Katselabor teostab elektripaigaldiste isolatsioonitakistuse mõõtmist 1- ja 3- faasilistes ahelates, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli, rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmist, rikkevoolukaitselülitite kontrolli, maandustakistuse määramist ja liigpingeteimi 2500V.

Elektripaigaldustööd

AS Rantell tegeleb elektripaigaldiste ehitamisega B-pädevuspiirkonnas kuni 1000V. Oleme ehitanud elektripaigaldisi eramutesse, kortermajadesse, kooli-,  tööstus- ja büroohoonetesse.

Kliendi soovil teostame kõik kaablitega seotud tööd objektil (arvuti-, telefoni- ja TV-võrk, tulekahju- ja valvesignalisatsioon, fonosüsteem).

Elektrikilbid (koosted)

AS Rantell kilbiosakond pakub Schneider Electric, kui esmatootja, poolt kontrollitud ja määratud nõuete ja juhiste järgi projekteeritud Prisma Plus G- ja P-süsteemi tüüpselt testitud aparaadikoostete tehnilisi lahendusi, mis on mõeldud kasutamiseks sisekeskkonnas. Prisma Plus G- ja P- süsteemi koosted võimaldavad kiiresti ja paindlikult teha koostes võimalikke muudatusi.

G-süsteem on kuni 630 A kergema konstruktsiooniga ning võimaldab luua effektiivseid tehnilisi lahendusi eelkõige väiksemate tööstushoonete, büroode, kortermajade, eramute jne. madalpinge jaotlate, ka arvestikilpide ehitamiseks. Keskused on kas seinale kinnituvad või põrandale toetuvad. Kaitseaste kuni IP55. P-süsteem põhineb raamkonstruktsioonil ja võimaldab ehitada kuni 4000A 0,4 kV alajaama jaotusseadmeid ja suurte tööstushoonete peakeskusi kaitseastmega IP30 ja IP55.

Vaata sertifikaati

Loe rohkem

Elektrikäit

Elektrikäidu teenusena pakume elektritöid elektripaigaldise talituses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks. 

Käidukorraldus – Seadme ohutuse seadus sätestab, et elektripaigaldise kasutamisel tuleb tagada selle korrasolek ja kasutamise ohutus. Madalpingepaigaldises, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, tuleb määrata seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja).

Käidukava –  dokument, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Elektriseadmete hooldus ja remonditööd.

Hädavalgustuse kontrollimine

Elektripaigaldise nõutekohasuse auditi korraldamine.

Tööd paigaldise seisukorra parendamiseks, rikete ja/või ohtude ennetamiseks ning laiendamiseks ning täiendamiseks.

Projekteerimine

Iga töö algab mõttest ning elektritöö ei ole erand. Selleks, et mõtet väljendada ongi abiks projekt. Sügavalt läbi mõeldud ning selgelt väljendatud sõnad ja joonised ning skeemid annavad kindla aluse teadmisele, et kavandatav elektripaigaldis on täpselt see, mida tellija vajab ja ohutu kasutamisel ning ehitatakse kuluefektiivsel moel.

Me teeme madalpinge elektripaigaldiste projekte alates liitumispunktist.

Projekteerijate meeskonna moodustavad B-pädevusega ja/või diplomeeritud insenerid, tase 6 ja 7.

Elektrimõõtmised

AS Rantell mõõtelabor on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud erialaselt pädeva mõõtjana nr. E192 alates 19.04.2010.a.

Katselabor teostab elektripaigaldiste isolatsioonitakistuse mõõtmist 1- ja 3- faasilistes ahelates, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli, rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmist, rikkevoolukaitselülitite kontrolli, maandustakistuse määramist ja liigpingeteimi 2500V.

Elektripaigaldustööd

AS Rantell tegeleb elektripaigaldiste ehitamisega B-pädevuspiirkonnas kuni 1000V. Oleme ehitanud elektripaigaldisi eramutesse, kortermajadesse, kooli-,  tööstus- ja büroohoonetesse.

Kliendi soovil teostame kõik kaablitega seotud tööd objektil (arvuti-, telefoni- ja TV-võrk, tulekahju- ja valvesignalisatsioon, fonosüsteem).

Elektrikilbid (koosted)

AS Rantell kilbiosakond pakub Schneider Electric, kui esmatootja, poolt kontrollitud ja määratud nõuete ja juhiste järgi projekteeritud Prisma Plus G- ja P-süsteemi tüüpselt testitud aparaadikoostete tehnilisi lahendusi, mis on mõeldud kasutamiseks sisekeskkonnas. Prisma Plus G- ja P- süsteemi koosted võimaldavad kiiresti ja paindlikult teha koostes võimalikke muudatusi.

G-süsteem on kuni 630 A kergema konstruktsiooniga ning võimaldab luua effektiivseid tehnilisi lahendusi eelkõige väiksemate tööstushoonete, büroode, kortermajade, eramute jne. madalpinge jaotlate, ka arvestikilpide ehitamiseks. Keskused on kas seinale kinnituvad või põrandale toetuvad. Kaitseaste kuni IP55. P-süsteem põhineb raamkonstruktsioonil ja võimaldab ehitada kuni 4000A 0,4 kV alajaama jaotusseadmeid ja suurte tööstushoonete peakeskusi kaitseastmega IP30 ja IP55.

Vaata sertifikaati

Loe rohkem

Elektrikäit

Elektrikäidu teenusena pakume elektritöid elektripaigaldise talituses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks. 

Käidukorraldus – Seadme ohutuse seadus sätestab, et elektripaigaldise kasutamisel tuleb tagada selle korrasolek ja kasutamise ohutus. Madalpingepaigaldises, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri, tuleb määrata seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja).

Käidukava –  dokument, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud.

Elektriseadmete hooldus ja remonditööd.

Hädavalgustuse kontrollimine

Elektripaigaldise nõutekohasuse auditi korraldamine.

Tööd paigaldise seisukorra parendamiseks, rikete ja/või ohtude ennetamiseks ning laiendamiseks ning täiendamiseks.

Projekteerimine

Iga töö algab mõttest ning elektritöö ei ole erand. Selleks, et mõtet väljendada ongi abiks projekt. Sügavalt läbi mõeldud ning selgelt väljendatud sõnad ja joonised ning skeemid annavad kindla aluse teadmisele, et kavandatav elektripaigaldis on täpselt see, mida tellija vajab ja ohutu kasutamisel ning ehitatakse kuluefektiivsel moel.

Me teeme madalpinge elektripaigaldiste projekte alates liitumispunktist.

Projekteerijate meeskonna moodustavad B-pädevusega ja/või diplomeeritud insenerid, tase 6 ja 7.